شهروند- روز دوشنبه حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح، پلیس پنتیکتون شهری در استان بریتیش کلمبیا، به صحنه ی تیر اندازی فراخوانده شد. در این تیراندازی چهارنفر، دو زن و دو مرد، کشته شدند. مردی ۶۰ ساله بعد از این تیراندازی خودش را به پلیس معرفی کرده است و در بازداشت است.

۶۰ ساله بعد از این تیراندازی خودش را به پلیس معرفی کرده است و در بازداشت است.

بنابر اظهارات پلیس این شهر، این افراد همدیگر را می شناختندو این تیراندازی با برنامه ریزی قبلی و بر اساس نقشه انجام شده است. این تیراندازی ها در نقاط مختلفی از شهر انجام شده و کشته شدگان حدود ۵ کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتند. یکی از کشته شدگان داخل شهر و سه تن دیگر در مکانی در حومه ی شهر بودند.

بررسی های پلیس برای یافتن دلایل و پیدا کردن قربانیان احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد، اما پلیس می گوید که خطر رفع شده است و عموم مردم در این شهر در امانند.

پنتیکتون شهری واقع در دره ی اوکاناگان، در جنوب استان بریتیش کلمبیا است و حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. مردم این شهر از این اتفاق بسیار ترسیده اند و می گویند تاکنون چنین تجربه ی به این تلخی و به این نزدیکی نداشته اند. مردم این شهر می گویند که این حادثه بسیار ناراحت کننده ای برای شهرشان بوده است و با خانواده های قربانیان همدردی می کنند.