شرکت بیمه اوبر طی هفته گذشته اعلام کرد که شرکت بیمه ای را که در سال ۲۰۱۶ تأسیس کرده، فقط به اعضای خود خدمت رسانی می نماید (بیمه کپتیو) و در حال حاضر از این تصمیم بسیار خوشحال است چرا که در پایان سال ۲۰۱۸ ذخیره و اندوخته ای معادل ۲.۹۴ بیلیون دلار ایجاد کرده است.  این مبلغ در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۲ بیلیون دلار بوده و شرکت “لیفت ” هم اندوخته مالی/ بیمه ای خود را در پایان سال ۲۰۱۸ معادل ۸۶۳.۷ میلیون دلار اعلام کرد. شرکت های زنجیره ای ” ایربنب” که در فعالیت اجاره دوره ای چند سالی است که شهرت یافتند، از این قانون مستثنی نیستند و اخیرا مدیر ارشد اجرایی آن اعلام کرد که همه توان خود را معطوف تأسیس شرکت بیمه کپتیو کرده که هم بتوانند سرویس مناسب تر بیمه ای به مشتریان/سهامداران خود بدهند، و هم از ذخیره مالی به وجود آمده به نفع سیستم داخلی بهره ببرند.

معرفی شرکت بیمه کپتیو:

شرکت بیمه ای است که ریسک های اعضای خود را بیمه می نماید. به عبارت دیگر سهامداران همان خریداران بیمه هستند که خودشان هم شرکت بیمه را مدیریت می کنند از این رو در همه تصمیم گیری های مهم نرخ گذاری و واگذاری ریسک به بیمه گران (شرکتهای بیمه) مستقیم و اتکایی به نفع خودشان می توانند دخالت کنند.

 سیستم و مکانیزم بیمه در سراسر جهان:

هر ریسکی (اتومبیل- خانه- بیزینس- عمر – مسئولیت و اشیاء) در هر جایی از جهان که نزد یک شرکت بیمه می شود بخشی از آن به شرکت بیمه بزرگتر(اتکایی)منتقل می گردد تا در صورت تحقق ریسک و به وجود آمدن خسارت شرکت بیمه اول ورشکست نشود و به قول معروف همانطور که بخشی از حق بیمه به شرکت بیمه دوم منتقل می گردد در عوض بخشی از خسارت هم به دوش شرکت بیمه دوم قرار گیرد. این سیستم و مکانیزم را تقسیم ریسک می نامند. هم اکنون بخشی از حق بیمه اتومبیل هر یک از کسانی که در کانادا زندگی می کنند به شرکت های بیمه لهستانی، آلمانی، آمریکایی، سوئیسی، مالزیایی و اندونزیایی منتقل شده و هر ساله آن ها نیز در بخشی از خسارات وارده به اموال کانادایی ها سهیم می باشند. جهت اطلاع بخش اعظم خسارت طوفان یخ در چند سال پیش (در انتاریو) را شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری پرداخت نمود.

شرکت بیمه کپتیو قادر است هم تمامی نیازهای بیمه ای اعضاء را بسیار ارزان تر از بازار بیمه معمول برطرف نماید، و هم از انباشت حق بیمه ها می تواند از نقدینگی به وجود آمده صندوقی را تشکیل دهد تا از آن محل اعضاء قادر شوند وام بی بهره یا با بهره بسیار ناچیز دریافت کنند و از سیستمی مثل “کردیت یونیون ها بهره ببرند”.

وضعیت بیمه های کپتیو در کانادا:

 تعداد شرکتهای بیمه کپتیو در جهان حدود ۷ هزار است که با توجه به تنوع فعالیت ایشان طبقه بندی های متفاوتی هم دارند. در کانادا حدود ۲۰۰ شرکت بیمه کپتیو در حال فعالیت است و هر ساله آمار عملکرد مالی موفقی را در بازار بیمه و همینطور بازارهای مالی و پولی اعلام می نمایند.  شاید زمان آن رسیده تا انجمنها،  سندیکاها و موسسات معظم از بازارهای سنتی بیمه گذشته و رو به تأسیس شرکت های بیمه کپتیو آورند.

شاد و سلامت و سربلند باشید.

 Operates an online marketplace and hospitality service Airbnb

 Ridesharing companies “Uber” and “Lyft”