شهروند- ترسا اسمیت (Theresa Smith)، ۸۸ ساله و اهل نوا اسکوشیا، برای تلفنی هزینه پرداخت می کند که از آن استفاده نمی کند. چند سال پیش این تلفن برای ترسا خریداری شد تا بتواند در مواقع اضطراری با تلفن های ضروری در تماس باشد. این تلفن متعلق به کمپانی بل است. ترسا می گوید سالهاست که به این تلفن نیازی ندارد و در کشوی آشپرخانه از آن نگهداری می کند. ترسا به خاطر نمی آورد که آخرین بار کی از این تلفن استفاده کرده است. با این وجود کمپانی ماهیانه مبلغی معادل ۱۷.۲۵ دلار کردیت کارد ترسا را شارژ می کند.

ترسا اسمیت

ترسا می گوید که تا کنون نزدیک به ۱۰۰۰دلار توسط کمپانی بل برای تلفنی که هرگز استفاده نکرده است شارژ شده است. او بارها تلاش کرده است تا مشکل را با این کمپانی حل کند اما هر بار به در بسته می خورد. در نهایت به تازگی کمپانی بل به او گفته است که چهارسال و نیم زمان لازم است تا این مبلغ به حساب او بازگردانده شود.

ترسا می گوید که ممکن است او در آن زمان اصلا زنده نباشد. ترسا هرگز برای این مبلغ صورت حسابی از جانب بل دریافت نکرده است و به صورت اتفاقی در هنگام بررسی حساب کردیت کارت خود متوجه چنین مبلغی شد. بل در پاسخ به درخواست های ترسا حاضر به مصاحبه نشده است و می گوید راه دوم این است که این مبلغ به صورت خدمات تلفن خانه، اینترنت و تلویزیون به ترسا بازپرداخت شود.