شهروند- امل اشتیوی (Amal Alshteiwi)، دختر نه ساله ی سوری، بعد از ماهها تحمل اذیت و آزار از جانب دیگر دانش آموزان در مدرسه ای  در کلگری ، خودکشی کرد.

پدر و مادر امل می گویند که مدرسه درباره ی این آزار و اذیت ها کوتاهی کرده و می خواهند عدالت برای دخترشان اجرایی شود. مادر امل، نصرا عبدل الرحمان (Nasra Abdulrahman) میگوید که مدت ها بود مداوم به مسئولان مدرسه مراجعه می کرد و می گفت به نظر می رسد دخترش در مدرسه مشکلی دارد و مورد اذیت و آزار دیگر دانش آموزان قرار دارد اما مسئولان مدرسه به او توجهی نکردند.

برخی از دوستان خانوادگی این دختر نه ساله می گویند که شاید مسئولان مدرسه متوجه این آزار و اذیت ها نشده اند زیرا اغلب آنها به زبان عربی انجام می شد و معلمان و مدرسه متوجه معنی آنها به انگلیسی نشده اند.

نصرا می گوید بارها به معلم امل گفت که دخترش از مشکلی در مدرسه رنج می برد اما معلم در جواب گفته است شاید مشکلات امل از خانه اش باشد. این دختر نه ساله به همراه خانواده اش سه سال پیش به عنوان پناهنده از سوریه به کانادا آمد. بر اساس گزارشات پلیس و بررسی های انجام شده امل مورد هیچگونه آزار و اذیتی قرار نگرفته است، و مدرسه نیز چنین ادعایی را قبول ندارد. اما بررسی های بیشتر برای روشن شدن دقیق این خودکشی ادامه دارد.