شهروند- روز ۲۲ آوریل، مصادف با روز زمین بسیاری از فعالان و دوستداران محیط زیست در حرکتی نمادین زیر اسکلت عظیم نهنگ آبی رنگ در موزه ی تاریخ طبیعی انگلستان در لندن به نشانه ی اعتراض دراز کشیدند و خودشان را به مردن زدند.

بسیاری از این افراد با لباسهای قرمز رنگ در این مراسم ظاهر شدند. این حرکت نمادین در ادامه ی شورشی بود که از هفته ی گذشته در ۳۳ کشور جهان آغاز و به هفته نافرمانی مدنی نامگذاری شد.

این فعالان و دوست داران محیط زیست که شامل مردم از اقشار و سنین مختلف بود از دولت ها می خواهند در رابطه با مسایل محیط زیستی وضعیت قرمز اعلام کنند و خیلی فوری برای اتفاقاتی که منجر به مرگ حیوانات می شود و کره ی زمین را با خطر نابودی مواجه کرده است تصمیم گیری کنند.

در میان این افراد چهره ی های جوان زیادی از جمله گرتا تونبرگ به چشم می خورد.  گرتا دختر ۱۶ ساله ی سوئدی یکی از افرادی است که در این نافرمانی مدنی به شیوه ی خودش شرکت کرده است.

او به شدت دوستدار محیط زیست است. سرباز زدن او از رفتن به مدرسه برای نشان دادن اعتراضش توجه بسیاری از مقامات سیاسی دنیا را برانگیخته است. گرتا قرار است به زودی در پارلمان انگلستان با نمایندگان و مقامات سیاسی دیدار کند.