سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸: محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه‌نگار مقیم بلژیک، به واسطه نوشته‌هایش به مرگ تهدید شد. این تهدیدها پس از پاسخ ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، به یک استفتا آغاز شد. مکارم شیرازی در مورد نوشته‌های تنگستانی، فتوایی نوشت و افرادی را که به زعم او به معصومین شیعه توهین کنند، مرتد دانست.

محمد تنگستانی

سازمان حقوق بشر ایران هرگونه تحدید آزادی بیان و تهدید انسان‌ها را به واسطه ابراز نظر، محکوم می‌کند و از مقام‌های بلژیکی می‌خواهد تا تهدید علیه جان این روزنامه‌نگار را جدی بگیرند و اقدامات مقتضی را برای حفظ امنیت او انجام دهند. 

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت:«هدف مقامات جمهوری اسلامی از این تهدیدها، اشاعه وحشت و خودسانسوری در بین نویسندگان و فعالان مدنی و گسترش سرکوب آزادی بیان به خارج از مرزهای ایران است. ما از همه نهادهای حقوق بشری، نویسندگان و فعالان مدنی در داخل و خارج ایران می‌خواهیم که با حمایت جمعی از این نویسنده و با ابراز بدون سانسور عقاید خود، به دفاع از حق آزادی بیان برخیزند.»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، در پی یک استفتا از ناصر مکارم شیرازی در مورد اشعار و نوشته‌های یک روزنامه‌نگار و شاعر به نام محمد تنگستانی، افرادی ناشناس او را به مرگ تهدید کردند. در این استفتا، فردی که خود را «از دانشجویان بسیجی دانشگاه اصفهان» معرفی کرده بود، با اشاره به نام محمد تنگستانی و مضمون شعرهای او که به زعم و نوشته‌ی این «بسیجی»، توهین به مقدسات، «خطاب خداوند امامان و سادات به فاحشگی و هم‌جنس‌بازی در مجموعه امیر زهرا و نسبت‌دادن زنانی محصنه به پیامبر اسلام در شعر زن‌داداش» را می‌شد در آن‌ها دید، از مکارم درباره حکم سراینده سئوال کرد.

ناصر مکارم شیرازی در بخشی از پاسخ خود، نوشت «در صورتی که توهین‌کننده مسلمان باشد موجب ارتداد است و اگر مسلمان نباشد، در حکم ساب البنی است.» (تصویر فتوا در انتهای خبر)

در پی صدور این فتوا، افرادی ناشناس، محمد تنگستانی را تهدید به مرگ کردند. سازمان حقوق بشر ایران علاوه بر محکوم کردن هرگونه تحدید آزادی بیان و تهدید انسان‌ها به واسطه ابراز نظر، با ارسال نامه‌ای، از مقام‌های بلژیکی خواسته است تا تهدید علیه جان این روزنامه‌نگار را جدی بگیرند و اقدامات مقتضی را برای حفظ امنیت او انجام دهند. 

تهدید به مرگ نویسندگان به دلیل ابراز نظرهایی که به‌زعم روحانیون شیعه در ایران «توهین به مقدسات» شمرده می‌شود، در جمهوری اسلامی سابقه دارد. در معروف‌ترین مورد، روح‌الله خمینی، ولی فقیه نخست جمهوری اسلامی، فتوای قتل سلمان رشدی را به خاطر انتشار کتاب آیات شیطانی صادر کرد. این نویسنده هندی-بریتانیایی، سال‌ها تحت حمایت پلیس بود.