امروز هشتم (یکشنبه) اردیبهشت دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شدند. روز گذشته بکتاش آبتین در همین شعبه محاکمه شد.

در ادامه‌ی محاکمه‌ی سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران صبح یکشنبه هشتم اردیبهشت رضا خندان و کیوان باژن به همراه وکلای خود ناصر زرافشان و راضیه زیدی، در دادگاه حضور یافتند. قاضی مقیسه ابتدا به پرونده‌ی رضا خندان (مهابادی) و سپس به پرونده‌ی کیوان باژن “رسیدگی” کرد.

اتهام‌هایی که نماینده دادستان قرائت کرد عبارت بود از: “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و مصادیق این دو اتهام نیز از این قبیل بود: چاپ کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان ایران، انتشار “اندیشه‌ی آزاد” نشریه داخلی کانون، بیانیه‌ها، برگزاری مراسم سالگرد مختاری، پوینده و احمد شاملو و عضویت در کانون.

به گفته‌ی برخی مطلعان، قاضی دادگاه در نقش دادستان با متهمان برخورد می‌کرد و حتی سعی نداشت ظاهر یک قاضی بی‌طرف را به ‌خود بگیرد. او مدام میان صحبت‌های متهم و وکیل مدافع می‌پرید و دفاعیات آنها را قطع می‌کرد و گاه به شعار دادن می‌پرداخت. این برخوردها چندین بار موجب اعتراض متهم و وکیل مدافع شد.

در روزهای آتی حکم دادگاه صادر و به این سه نویسنده ابلاغ می‌شود. امروز نیز چون دیروز شماری از اعضای کانون نویسندگان به نشانه‌ی حمایت از همکاران تحت محاکمه ‌ی خود در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب جمع شدند.