شهروند- ربکا و جاستین دالت (Rebecca and Justin Dault)، صاحبان مزرعه ای در ونکوور، می گویند که یکی از بزهای بسیار کمیاب آن ها طی یک مهمانی گم شده است. این زن و شوهر در مزرعه شان تعداد زیادی بز نگهداری می کنند و از آنها برای مراسم گوناگونی نظیر یوگا با بز استفاده می کنند.

آخر هفته ی گذشته این زوج یک مهمانی در مزرعه شان برگزار کرده بودند که مردم بتوانند به این مکان آمده و با بزها از نزدیک دیدار کنند. بعد از پایان یافتن مهمانی این زوج متوجه شدند که یکی از بزها که تنها ۱۲ سال دارد و نیجریه ای است گم شده است.

آنها می گویند این بز نمی تواند گریخته باشد زیرا امکان خروج از محل نگهداری اش وجود نداشت. به احتمال خیلی زیاد یکی از مهمانان این بز را بغل کرده و از مهمانی خارج شده است. این بز بسیار کمیاب است و به دلیل رنگ ویژه ی پوستش جذابیت دارد و صاحبان آن حدس می زنند که احتمالا به همین علت دزدیده شده است. این زوج برای پیدا کردن بزشان از پلیس درخواست کمک کرده اند و می گویند نمی توانند دیگر به آدم ها اعتماد کنند.