شهروند- قهوه فروشی کانادایی تیم هورتون اعلام کرد که فروش بین المللی ۰.۶ درصد و فروش کانادا ۰.۴ کاهش پیدا کرده است. این کافه ی زنجیره ای سردی هوا و برنامه ی لاتاری که تحت عنوان Roll Up the Rim شناخته می شود را مقصر می داند. مدیرعامل این کافه ی زنجیره ای با اینکه معتقد است هوای سرد دلیل خوبی برای کاهش فروش نیستT اما می گوید این سردی هوای بی سابقه منجر به چنین اتفاقی شده است.

ولی انگشت اتهام بیشتر سمت برنامه ی قدیمی لاتاری Roll Up the Rim این کافه نشانه رفته است. این نتایج نشان می دهد که تیم هورتون برای جذب مشتری و بهتر کردن فروش نیاز به برنامه ی به روز تر و جذاب تری دارد و باید از شیوه های جدید بازاریابی استفاده کند. برنامه ی قدیمی Roll Up the Rim در سال ۲۰۱۸ بسیار ضعیف عمل کرد و با اینکه این کمپانی میزان جایزه های این برنامه را افزایش داد اما تاثیری در میزان فروش نداشت. صورت جدیدی از این برنامه ی تبلیغاتی و لاتاری به صورت دیجیتال از امسال ارائه خواهد شد و تیم هورتون امیدوار است که طی ماه آینده میزان فروش این کافه افزایش خوبی داشته باشد.