شهروند- روز سه شنبه، ۳۰ ام آوریل ۲۰۱۹، هزاران نفر از اهالی انتاریو در مقابل مجلس قانونگذاری انتاریو تظاهرات کردند تا از این طریق اعتراض خود را به تغییراتی که دولت محفظه کار انتاریو در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده است، اعلام کنند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، پلاکارد ها و ماکت های مختلفی از داگ فورد نخست وزیر و  ویک فیدلی وزیر دارایی انتاریو به همراه داشتند. اگرچه کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان انتاریو بارها گفته است که دولت به سیستم بهداشت و درمان دولتی اعتقاد دارد اما این ادعا بار نگرانی های مردم این استان را کم نکرده است.

این تظاهرات، توسط ائتلاف بهداشت و درمان انتاریو سازماندهی شده بود. به گفته ی این ائتلاف، تغییرات جدید که تحت قانون شماره ۴۷ بررسی می شود منجر به خصوصی سازی خدمات بهداشت و درمان خواهد شد و این اصلا به نفع مردم نیست.

دولت انتاریو این ادعا را رد می کند. این ائتلاف می گوید ادغام سازمانهای کوچک و محلی بهداشت و درمان با سازمانهای بزرگتر منجر به بهتر شدن مراقبت از بیماران نمی شود.