شهروند- اواخر هفته ی گذشته در اتوبان QEW اتفاق عجیبی افتاد که پلیس روز سه شنبه ی این هفته بعد از دیدن ویدیوهای اتوبان متوجه آن شد. این ویدیو یک خودرو را نشان می دهد که درهای آن باز است و ظاهرا راننده اش برای حمل چوب در این اتوبان از آن استفاده می کند.

پلیسی که این ویدیو را مشاهده کرده است می گوید تنها واکنشش این است که این کار احمقانه است و خطرات زیادی را برای خود راننده و دیگران به همراه دارد زیرا معلوم نیست چه اجسامی از داخل ماشین به بیرون پرتاب شود و ممکن است درهای باز این خودرو به ماشین های دیگر برخورد کند. این ویدیو نشان می دهد که خودرو در نزدیکی  Red Hill Valley Parkway و به سمت پل Burlington Skyway می رود. به گفته ی پلیس اگرچه این اتفاق در نوع خود بسیار جدید است اما موارد مشابه دیگری نیز قبلا مشاهده شده است. ظاهرا مدتی پیش شخصی برای جابجا کردن یک مبل از خودروی شخصی اش استفاده کرده است و او نیز توسط پلیس دستگیر شد.