شهروند- در تورنتو به صورت قانونی هر فردی می تواند حداکثر شش گربه در خانه اش نگهداری کند. بیشتر از این تعداد نیاز به مجوز دارد و تنها گروه های کمک و حمایت از حیوانات می توانند این مجوز را دریافت کنند. گروه نجات گربه ی تورنتو که به صورت اختصار TCR نامیده می شود روز شنبه به آپارتمانی در نورت یورک فراخوانده شد که در آن ۳۰۰ گربه در شرایط بسیار بدی نگهداری می شدند.

این گروه تمام گربه ها را به پناهگاه خود منتقل کرد. برخی از گربه ها برای درمان و نگهداری بیشتر بستری شده اند اما به گفته ی TCR حال تمام این گربه ها خوب است و نگرانی برای سلامتشان وجود ندارد. این گربه ها هنوز برای اینکه فردی سرپرستی شان را قبول کند آماده نیستند ولی TCR از مردم می خواهد در صورت تمایل به این سازمان کمک مالی کنند تا در این پروسه به این سازمان کمک کرده باشند.

TCR همچنین از مردم تورنتو می خواهد در صورت اطلاع از خانه هایی که در آنها بیش از شش گربه نگهداری می شود سریع به این سازمان اطلاع دهند تا این حیوانات آسیب کمتری ببینند.