شهروند- دانشگاه یورک وارد هفته ی سیزدهم اعتصاب شده است و آینده ی هزاران دانشجو در این دانشگاه همچنان نامعلوم است. مدیریت دانشگاه یورک نیز با سماجت تمام از نشستن بر سر میز مذاکره با اتحادیه ی ۳۹۰۳ سرباز می زنند.  دخالت دولت لیبرال طی هفته های گذشته نیز راه به جایی نبرد و دولت خانم وین نتوانست از قانون بازگشت به کار استفاده کرده و اساتید و کارمندان این دانشگاه را بر سر کار برگرداند.  در پاییز امسال خانم وین با استفاده از قانون بازگشت به کار به اعتصابات اساتید و کارمندان کالج های انتاریو پایان داد؛ اقدامی که بسیاری بویژه اساتید و کارمندان کالج ها با آن بسیار مخالفند.

آندریا هوروت، رهبر حزب NDP در انتاریو، می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات و تشکیل دولت اجازه نمی دهد که قانون بازگشت به کار تصویب شود زیرا این کار بر خلاف باورهای این حزب است و نمی توان بدون مذاکره و روند قانونی و دمکراتیک کارمندان یک ارگان دولتی را به اجبار و بدون کسب نتیجه به کار بازگرداند.

هوروت معتقد است که تنها راه حل، گذاشتن بودجه ی مالی مورد نیاز در اختیار ارگان های آموزش عالی است تا از این طریق بتوانند کارمندان خود را راضی نگه دارند. تاکنون این اعتصاب طولانی ترین در تاریخ دانشگاه یورک است.