شهروند- کمپانی خدمات موبایل فریدم Freedom روز سه شنبه تأیید کرد که از اواخر ماه مارس تا اواخر ماه آوریل ۲۰۱۹ به دلیل یک نقص امنیتی اطلاعات حدود ۱۵۰۰۰ مشتری هک شده است.

این کمپانی خدمات مبایل در کلگری واقع است و به کاربران در استانهای انتاریو، آلبرتا و بریتیش کلمبیا خدمات ارائه می دهد. شرکت تحقیقاتی vpnMentor در اواخر ماه آوریل به کمپانی Freedom بابت این نقص فنی و امکان درز اطلاعات مشتریان هشدار داده بود اما جوابی از این کمپانی دریافت نکرد.

تعداد مشتریانی که اطلاعاتشان افشا شده است به صورت تقریبی است و این کمپانی می گوید با کسانی که مورد این حمله ی هک واقع شده اند تماس گرفته خواهد شد. تاکنون بابت این که از این اطلاعات استفاده ی غیرقانونی شده باشد، اطلاعاتی دریافت نشده است و بررسی ها در این زمینه با دقت ادامه دارد. این کمپانی در جواب به این که چرا تاکنون این نقص امنیتی گزارش نشده است پاسخ داد که بررسی ها برای فهم میزان این افشای اطلاعاتی، چگونگی و اهمیت آن عملیات ساده ای نیست و این کمپانی نمی توانست تا قبل از روشن شدن کامل موضوع به عموم اطلاع دهد.