شهروند- قاضی دادگاه عالی قضایی کانادا ، کلمونت گاسکون (Clément Gascon)، هفته ی پیش در تاریخ هشتم ماه می به صورت ناگهانی ناپدید شدید. در پی این اتفاق پلیس اتاوا از مردم برای پیدا کردن گاسکون ۵۹ ساله کمک خواست. در بعد از ظهر همان روز گاسکون صحیح و سالم پیدا شد. در توضیح این اتفاق کلمونت گاسکون اعلام کرد که حالش خوب است اما مدتهاست با افسردگی دست و پنجه نرم می کند و دلیل این غیبت ناگهانی جنگ طولانی اش با اضطراب، افسردگی و تغییر در داروهایش بوده است.

او در توضیح این بیماری اش می گوید که حدود بیست سال است با انواع و اقسام بیماری های روحی ناشی از افسردگی دست به گریبان است و گاهی درونش بسیار آشفته است.

در تاریخ هشتم ماه می، قاضی گاسکون دچار حمله ی اضطراب شد و چاره ای ندید تا کمی از محیط کار و تصمیمات سختی که این روزها باید اتخاذ کند دوری کرده و خودش را بدون اعلام قبلی و ناگهانی برای چند ساعت در جایی ناپدید کند.

گاسکون می گوید که خودش می داند این رفتار اصلا قابل توجیه نیست و از عموم مردم عذرخواهی می کند و تنها اضطراب کاری و مشکلات روحی را دلیل این رفتار می داند. او همچنین می گوید که هم اکنون در صحت و سلامت کامل است و می تواند به درستی و کامل به شغلش رسیدگی کند. گاسکون در سال ۲۰۱۴ به عنوان قاضی دادگاه عالی کانادا انتخاب شد و در سپتامبر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که تصمیم دارد به صورت قانونی از کارش استعفا دهد.