شهروند- بامداد روز سه شنبه هشدار پلیس بر روی مبایل ها که به “هشدار زرد” معروف است بسیاری از مردم تورنتو را عصبانی کرد. برخی از این مردم عصبانی که از خواب شیرین اول صبح بیدار شده بودند با ۹۱۱ تماس گرفتند و از این سیستم هشدار شکایت کردند غافل از این که کارکرد این سیستم هشدار زرد  و تکنولوژی جدید که برای آن به کار گرفته می شود چیست.

هشدار زرد بر روی مبایل بسیار تازه است و به پلیس اجازه می دهد که مردم را از گم شدن کودکان مطلع کند و از عموم مردم برای پیدا کردن کودکی که معلوم نیست در چه شرایطی گرفتار آمده است، کمک بخواهد.

به گفته ی یکی از اساتید دانشگاه یورک کسانی که با ۹۱۱ تماس می گیرند تا از بیدار شدن از خواب شکایت کنند بسیار خودخواهند و نیاز به آموزش اساسی در این زمینه دارند.

جان توری در این باره می گوید که هشدار زرد نشان می دهد جان یک کودک در خطر است و نمی توان از آن شکایت کرد. بسیاری از مردم جهان می گویند که مردم کانادا خیلی خوشبخت هستند که هشدار زرد بر روی مبایل هایشان اعلام می شود. این هشدار واقعا کمک کننده است و جان بسیاری از کودکان را نجات می دهد و به پیدا شدنشان کمک می کند. تنها دلیلی که باعث این عصبانیت می شود عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی در این زمینه است.