شهروند- براساس اعلام سازمان آمار کانادا، تعداد کارمندان مشاغل موقت در کانادا طی بیست سال گذشته پنجاه درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش بیشتر از میزان افزایش کارمندان مشاغل دائمی بوده است.

به گزارش همین سازمان کارمندان مشاغل دائمی حدود ۳۳ درصد افزایش داشته اند. در سال ۲۰۱۸، ۲.۱ میلیون نفر در سراسر کشور در مشاغل موقتی مشغول به فعالیت بوده اند که نسبت به رقم سال ۱۹۹۸، ۱.۴ میلیون نف، پنجاه درصد افزایش داشته است.

مشاغل موقتی شامل مشاغل قراردادی، مشاغل گاه به گاه و فصلی می شود. بخش هایی که دارای بیشترین مشاغل موقت در کانادا هستند عبارتند از بخش آموزش و پرورش، بخش مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی. در این میان بخش آموزش دارای بالاترین میزان مشاغل موقت در کل کاناداست.

لازم به ذکر است که میزان درآمد ساعتی مشاغل موقتی نیز به نسبت مشاغل دائمی افزایش داشته است ولی کارمندان این نوع مشاغل مزایایی را که کارمندان بخش دائمی از آن برخوردار هستند، دریافت نمی کنند. یکی از مزایای کارکردن موقت این است که افراد می توانند بخشی از زمان خود را صرف تحصیل کنند و در دراز مدت برایشان عواید خوبی به همراه خواهد داشت.