شهروند- با قانونی شدن مصرف کاری جوانا در کانادا، دولت فدرال این قانون را تصویب را کرد که هر کانادایی می تواند در حریم خانه اش، داخل یا خارج، چهار بوته ی این گیاه را کاشته و پرورش دهد. مانیتوبا و کبک تنها استان هایی بودند که این بخش از قانون را نپذیرفتند تا مانع افزایش کاشت این ماده ی مخدر شوند.

اما شواهد و آمارها حاکی از آن است که در دیگر استان های کانادا علاقمندان به مصرف ماری جوانا ترجیح می دهند این گیاه را در خانه بکارند. یکی از دلایل این اشتیاق این است که کاشت ماری جوانا در خانه به لحاظ قیمتی به صرفه است و ارزان تر تمام می شود. برخی از کانادایی ها تنها دلیلشان برای کاشت این گیاه این است که این کار دیگر غیرقانونی نیست و از اینکه می توانند بدون ترس از پلیس و قانون این گیاه را در خانه داشته باشند لذت می برند.

گیاه ماری جوانا به راحتی رشد می کند و نیاز به مراقبت های ویژه ای ندارد و کاشت آن به صورت ارگانیک اثر منفی بر روی محیط زیست ندارد. هم اکنون هرگرم ماری جوانا به قیمت ۱۰ دلار به فروش می رسد. به گفته ی یکی از گلخانه داران در انتاریو، هزینه ی تمام شده برای کسانی که این گیاه را درخانه پرورش می دهند گرمی ۵۰ سنت خواهد بود.

چهار بوته ی این گیاه را کاشته و پرورش دهد. مانیتوبا و کبک تنها استان هایی بودند که این بخش از قانون را نپذیرفتند تا مانع افزایش کاشت این ماده ی مخدر شوند.

اما شواهد و آمارها حاکی از آن است که در دیگر استان های کانادا علاقمندان به مصرف ماری جوانا ترجیح می دهند این گیاه را در خانه بکارند. یکی از دلایل این اشتیاق این است که کاشت ماری جوانا در خانه به لحاظ قیمتی به صرفه است و ارزان تر تمام می شود. برخی از کانادایی ها تنها دلیلشان برای کاشت این گیاه این است که این کار دیگر غیرقانونی نیست و از اینکه می توانند بدون ترس از پلیس و قانون این گیاه را در خانه داشته باشند لذت می برند.

گیاه ماری جوانا به راحتی رشد می کند و نیاز به مراقبت های ویژه ای ندارد و کاشت آن به صورت ارگانیک اثر منفی بر روی محیط زیست ندارد. هم اکنون هرگرم ماری جوانا به قیمت ۱۰ دلار به فروش می رسد. به گفته ی یکی از گلخانه داران در انتاریو، هزینه ی تمام شده برای کسانی که این گیاه را درخانه پرورش می دهند گرمی ۵۰ سنت خواهد بود.