شهروند: امیر خدیر نماینده پیشین پارلمان اعلام کرد ۹۰ هزار دلار از حق پایان خدمتش به عنوان وکیل را به گروه های کامیونیتی حوزه انتخابی اش اختصاص می دهد. این نخستین باری است که یک نماینده پارلمان حقوق انفصال خدمت خود را در اختیار گروه های کامیونیتی می  گذارد.

دکتر امیر خدیر

خدیر که پزشک متخصص است اظهار داشت نیازی به این پول ندارد. او این مبلغ را به صورت سه یارانه ۲۰ هزار دلاری و سه یارانه ۱۰ هزار دلاری به صورت کمک هزینه تحصیلی در اختیار  داوطلبان می گذارد.

داوطلبانی که می خواهند از این کمک هزینه ها استفاده کنند می توانند تقاضاهای  خود را به دفتر او ارسال کنند.  او یکی از بنیانگذاران حزب Quebec Solidaire  و نخستین نماینده راه یافته این حزب به پارلمان بود.

تیمی از دفتر امیر خدیر به تقاضاهای دریافت شده رسیدگی خواهد کرد. او همچنین اظهار داشت شایسته است دیگر نماینده ها و سیاستمردانی که کار خود را ترک می کنند و قادرند در تخصص های پیشین خود به کار بازگردند از این راه به کمک کامیونیتی های خود بپردازند.

گفته می شود در سال ۲۰۱۵ ایو بولد وزیر پیشین آموزش و پرورش۱۵۰هزار دلار از دولت دریافت کرده بود در حالی  که پس از ترک کار دولتی به کار طبابت خود بازگشته بود.

این کمک های دولتی برای نمایندگان پارلمان که در میانه دوره خود استفعا می کنند اخیرا قطع شده است و تنها در موارد استثنایی خانوادگی یا سلامت پرداخت می شود. اما نمایندگانی که در انتخابات دوباره شکست می خورند همچنان مشمول دریافت این کمک هستند که ۳۶ ماه ادامه می یابد.

امیر خدیر معتقد است که برخی از نمایندگان که کار مناسبی پیدا می کنند بهتر است از این کمک های دولتی به سود کامیونیتی استفاده کنند.

خدیر که نماینده منتخب حوزه مرسیه مونترال میان سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸ بود زاده تهران و دارای درجه دکترای طب از لاوال و مک گیل است و در رشته میکرو بیولوژی تخصص دارد.