شهروند – علی شریفیان: روز دوشنبه بعدازظهر پیتر اسلولی، معاون پلیس تورنتو در یک کنفرانس خبری اعلام کرد  John Zivcicپلیس وظیفه شناس ۳۴ ساله تورنتو که به خاطر جراحاتش تحت درمان بود، با موثر واقع نشدن درمان ها و مراقبت های پزشکی جان سپرده است. John Zivcicدر حین انجام وظیفه در تصادف به شدت زخمی شده بود و از روز شنبه تحت مداوا قرار داشت.

JOHN-ZISIC-POLICE

پیتر اسلولی درگذشت این پلیس را به خانواده و همکارانش تسلیت گفت. خانم کاتلین وین هم با انتشار بیانیه ای درگذشت این پلیس جوان را تسلیت گفته است. John Zivcic به خاطر وظیفه شناسی و رفتارش مورد احترام بسیار همکارانش بود. اعضای بدن وی بنا به وصیت خودش به نیازمندان پیوند اعضای بدن اهدا خواهد شد.