شهروند- شهرداری ریچموندهیل از علاقمندان به بازی بستکبال دعوت می کند که سومین بازی فینال بین دو تیم راپتورز و کلدن استیت واریورز را در پارک سبز ریچموند هیل واقع در شماره ی ۱۳۰۰ الگین میلز شرقی تماشا کنند.

این بازی روز چهارشنبه ساعت ۹ شب به وقت محلی آغاز می شود. این بازی در مراکز دیگری نیز توسط شهرداری ریچموندهیل اکران عمومی می شود. این مراکز عبارتند از مرکز Mc Conaghy واقع در ۱۰۱۰۰ خیابان یانگ، مرکز الگین غربی ۱۱۰۹۹ خیابان بترست، مرکز اوکریج ۱۲۸۹۵ خیابان بی ویو، مرکز ریچوال ۱۶۰ خیابان اونیو، و استخر  و The Wave واقع در شماره ی ۵ خیابان هاپکینز.

علاقمندان توجه کنند که در اکران پارک سبز ریچموند هیل مکانی برای نشستن نیست و طرفداران باید ایستاده به تماشای بازی بپردازند. همچنین استفاده از نوشیدنی های الکلی، سیگار و ماری جوانا ممنوع است. تعداد کمی جای پارک برای خودروی شخصی وجود دارد. این بازی در ساعت ۹ شب آغاز می شود و اکران عمومی تحت تاثیر هوا تغییر خواهد کرد.