شهروند- مردی از اهالی آبشار نیاگارا در استان انتاریو که در تلاش بود ۵۰۰۰ زالوی درمانی را از روسیه وارد کانادا کند در فرودگاه پیرسون دستگیر شد.

این مرد که ایپولیت بودونوو (Ippolit Bodounov) نام دارد این زالوها را درون کیسه های پارچه ای قرار داده بود و در نهایت تمام آنها را درون یک کیسه پلاستیکی گذاشته بود. به گفته ی مقامات فرودگاه این زالوها از نوع خطرناک و کمیاب زالو در دنیا هستند و برای مقاصد درمانی به شیوه ی سنتی استفاده می شوند.

این زالوها که در کمال تعجب تمامشان نجات یافته اند برای بررسی های بیشتر به موزه ی رام فرستاده شدند. ایپولیت بودونوو به دلیل این قاچاق غیرقانونی ۱۵۰۰۰ دلار جریمه ی نقدی شد و یک سال نمی تواند هیچ گونه حیوانی را وارد کانادا کند.

مقامات فرودگاه می گویند که قاچاق خزنده ها امر غیرمعمولی نیست و سالیانه حدود ۲۰ میلیون انواع خزنده و خونسردان از این طرق وارد خاک کانادا می شود اما این مورد اخیر به لحظ تعدادی بی نظیر است. وجود این نوع زالو برای محیط زیست کانادا بسیارخطرناک است زیرا این موجودات به سرعت تکثیر می شوند و می توانند به حیات دیگر موجودات آسیب بزنند.