شهروند- مارک گارنو (Marc Garneau)، وزیر حمل و نقل فدرال، از لایحه ی قانونی جدید به نام “حقوق مسافران هوایی” پرده برداری کرد. بر اساس این لایحه ی قانونی مسافران خطوط هوایی کانادا می توانند بابت تأخیر، جا نداشتن پرواز، کنسل شدن پرواز و گم شدن چمدان ها تا مبلغ ۲۴۰۰ دلار غرامت نقدی دریافت کنند.

این لایحه ی قانونی در دو مرحله اجرایی می گردد. فاز اول این قانون از ۱۵ ام جولای ۲۰۱۹ اجرایی است. در این مرحله به نحوه ی برخورد با مسافران زمانی که هنوز بر روی باند فرودگاه هستند می پردازد. خطوط هوایی باید مطمئن باشند که هواکش هواپیما در این مدت درست کار می کند، توالت ها قابل استفاده است و غذای کافی در اختیار مسافران قرار می گیرد. اگر این مدت بیش از سه ساعت باشد باید به مسافران اجازه داده شود که از هواپیما پیاده شوند.

همچنین اگر مسافری به دلیل پر بودن از پرواز بازبماند خط هوایی موظف است که براساس تعداد ساعت انتظار به او غرامت نقدی پرداخت کند که بین ۹۰۰ الی ۲۴۰۰ دلار متغیر است. غرامت نقدی که برای چمدان های گم شده در نظر گرفته شده است تا رقمی معادل ۲۱۰۰ دلار است.

فاز بعدی این لایحه ی قانونی از ماه دسامبر اجرایی است و بیشتر به کنسل شدن و تأخیر پروازها می پردازد و برای این موارد غرامتی بین ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ دلار تعیین شده است. این قوانین باعث خواهد شد که حقوق مسافران حفظ شده و خطوط هوایی با یکدیگر رقابت جدی تری داشته باشند.