شهروند- اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار فدرال، در سخنرانی روز سه شنبه، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، را مورد عتاب قرار داد و اعلام کرد که ترودو به دلیل بی توجهی به استانهای غربی کانادا وحدت ملی این کشور را خدشه دار کرده است.

شیر وعده داد که در صورت روی کار آمدن دولت محافظه کار بستری را فراهم خواهد کرد که تا تجارت بین استانی تسریع شده و دولت های محلی قوی تر شوند. اندرو شیر این سخنرانی را در ادمونتون، استان آلبرتا، در مقابل کلوپ سلطنتی گلنورا (Glenora) ایراد کرد.

این سخنرانی از سری سخنرانی های پیش از انتخابات دولت فدرال است. دوره ی بعدی انتخابات دولت فدرال در ماه اکتبر ۲۰۱۹ انجام می شود. اندرو شیر معتقد است هرکجا نام ترودو شنیده می شود وحدت ملی ما به لرزه می افتد. شیر معتقد است که جاستین ترودو به استان های آلبرتا و ساسکاچوان بی محلی کرده است و سیاست هایش در مورد این استان ها بسیار غلط بوده است. اندرو شیر همچنین در سخنرانی های خود به مالیات کربن و سیاست های دولت فدرال در این زمینه اشاره کرد و آنها را به شدت تفرقه افکن خواند.