شهروند- در اواخر ماه آوریل داگ فورد برنامه ی کاشت درخت در انتاریو را کنسل کرد تا از این طریق میزان کسری بودجه را جبران کند. در پاسخ به این اقدام وزیر محیط زیست دولت فدرال اعلام کرد از آنجایی که آقای فورد به اهمیت درختان در مدیریت سیل، مدیریت آتش سوزی ها، بهبود هوای شهری و آینده ی شهروندان انتاریو فکر نمی کند دولت فدرال خودش را موظف می داند تا مانع از کنسل شدن این برنامه شود.

برهمین اساس دولت فدرال کانادا بودجه ای معادل ۱۵ میلیون دلار را طی چهارسال  و تحت عنوان برنامه ای به نام “۵۰ میلیون درخت” به انتاریو می دهد. قرار است به کمک این کمک نقدی تا سال ۲۰۲۵ ۵۰ میلیون درخت در انتاریو کاشته شود. برنامه ی کاشت درخت در انتاریو از سال ۲۰۰۸ اغاز شد و به کمک آن تا کنون ۲۷ میلیون درخت در سراسر این استان کاشته شده است. به گفته ی وزیر محیط زیست این برنامه برای انتاریو ضروری است و نباید کنسل شود. داگ فورد به فکر کنسل کردن است ولی دولت فدرال کوتاه نمی آید و درختان انتاریو را نجات می دهد.