شهروند- روز ۳۰ می ۲۰۱۶، ساعت پنج و نیم صبح، دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو از حوزه ی ریچموندهیل به همراه کریس بالارد نماینده مجلس از حوزه ی آرورا ـ نیومارکت به آقای دیوید زیمر، وزیر امور بومیان ملحق شدند تا در مراسم ویژه ی دعای طلوع آفتاب در کوئینز پارک واقع در شمال مجلس انتاریو شرکت کنند. این مراسم دعای ویژه از سوی جامعه ی بومیان تورنتو سازماندهی شده و پیش از رویداد تاریخی آن روز در مجلس انتاریو، برگزار شد.

سپس، خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو، با نطق خود و پوزش خواهی از سوی دولت انتاریو به خاطر وحشیگری های اعمال شده برای نسل های متوالی در مدارس شبانه روزی و تداوم آثار سوء این آسیب ها بر فرهنگ های بومیان، جوامع، خانواده ها و افراد، تاریخ ساز شد.

دکتر رضا مریدی در مراسم صبحگاهی بومیان در پارک کوئین

دکتر رضا مریدی در مراسم صبحگاهی بومیان در پارک کوئین

نخست وزیر “بیانیه تعهد انتاریو به آشتی با مردم بومی” را در مجلس قانون گذاری، با حضور بازماندگان مدرسه های شبانه روزی و ملت اولیه، رهبران متیس و اینوئیت، قرائت کرد.

او برای سیاست ها و رویه هایی که دولت های پیشین انتاریو در این زمینه اعمال کرده بودند، پوزش خواست؛ برای آسیب هایی که وارد کرده اند؛ برای سکوت این استان در برابر آزار و اذیت و کشته شدن کودکان در مدارس شبانه روزی؛ و برای اینکه مدارس شبانه روزی تنها یک مثال است برای آزار و بی عدالتی سیستماتیک وارد بر جوامع بومی در سراسر کانادا.

در ادامه مراسم، میکروفن در اختیار رهبران احزاب اپوزیسیون و رهبران بومیان و همچنین اندرو وزلی، یکی از بازماندگان مدارس شبانه روزی قرار گرفت تا سخنانشان را ایراد کنند. وزلی در دوران نوجوانی در مدرسه شبانه روزی St. Anne’s Indian  در فورت آلبانی حضور داشته و خود این دوران سخت وحشتناک را تجربه کرده است.

پوزشخواهی نخست وزیر بخشی از پاسخ دولت انتاریو به گزارش نهایی کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا بوده که یک سال پیش منتشر شد. اقدام انتاریو در اذعان به  یکی از شرم آورترین فصل های تاریخ کانادا، حقایقی در خصوص تاریخ مشترک مان به نسل جدید یاد می دهد.

دولت استانی همچنین یک طرح عملی که در همکاری نزدیک با شرکای بومی تهیه شده، منتشر کرد. این طرح کمک خواهد کرد مردم بومی و غیر بومی با روحیه آشتی جویانه رو به جلو حرکت کنند.

“تعهد انتاریو به آشتی با مردم بومی” درنظر دارد بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ظرف سه سال روی پنج حوزه ی زیر سرمایه گذاری کند:

* درک میراث مدارس شبانه روزی: استان اطمینان خواهد داد که برای افزایش آگاهی و درک انتاریویی ها از نژادپرستی آشکار و سیستماتیک در قبال مردم بومی و تداوم آن در تاریخ مشترکمان، کار کند.

* بستن شکافها و رفع موانع: انتاریو چالش های اجتماعی و اقتصادی که جوامع بومی پس از قرن ها استعمار و تبعیض با آن مواجه بوده اند را مدنظر قرار می دهد.

* ایجاد یک سیستم عدالتی از نظر فرهنگی مربوط و پاسخگو: استان نظام عدالتی برای مردم بومی را با بستن شکاف های خدماتی بهبود می بخشد و توسعه و در دسترس بودن برنامه های عدالت ترمیمی را تضمین می کند.

* حمایت از فرهنگ بومی: انتاریو زبان ها و فرهنگ بومیان را که در پی فرستادن کودکان بومی به مدارس شبانه روزی تحت تأثیر قرار گرفته و ضربه خورده، ترویج می کند و جشن می گیرد.

* ارتباط آشتی جویانه با مردم بومی: استان از بازسازی ارتباط بین مردم بومی و غیر بومی از طریق اعتماد، احترام متقابل و منافع مشترک پشتیبانی می کند.

این اقدامات تنها نمونه ای از بسیار قدم هایی است که دولت انتاریو در جهت بهبود بخشیدن بر جراحات مردم بومی برخواهد داشت.

اعتمادسازی، روابط احترام آمیز با مردم بومی و برداشتن قدم هایی برای پایان بخشیدن به چرخه ی رنج و عدم تساوی درون نسلی، وظایف امروزه ی ما، یک روز، تاریخ می شود.