شهروند- ممنوعیت استفاده از پلاستیک های یک بار مصرف توسط دولت لیبرال فدرال کانادا می تواند به نفع کارخانه های صنایع چوب شمال انتاریو باشد. کارخانه های فعال در صنعت چوب و جنگلداری در شمال انتاریو امیدوارند که اقتصاد کانادا هرچه بیشتر از تکیه بر صنایع پلاستیکی فاصله گرفته و محصولات تولید شده از درختان را جایگزین کند.

دولت فدرال کانادا در تلاش است تا از ابتدای سال ۲۰۲۱ استفاده از پلاستیک یک بار مصرف را در کانادا ممنوع کند و اتحادیه ی صنایع جنگلداری در کانادا امیدوار است که محصولات چوبی جایگزین شود. برخی از کارشناسان معتقدند زمان زیادی لازم است تا محصولات پلاستیکی بتوانند با محصولات ساخته شده از چوب درختان جایگزین شوند ولی این ممنوعیت توسط دولت فدرال می تواند نقطه ی شروع مناسبی باشد. کارشناسان شاغل در صنعت چوب و جنگلداری می گویند که می توان کیسه های پلاستیکی را با محصولات بازیافتی ساخته شده از درختان جایگزین کرد. همچنین در بدنه ی درختان ماده ی شیمیایی وجود دارد که می توان از آن برای ساخت بطری آب استفاده کرد.