شهروند- در میان پناهجویانی که در سالهای اخیر به کانادا می آیند، پناهجویان ایزدی جایگاه های ویژه ای پیدا کرده اند. انجمن یهودی Operation Ezra در شهر وی نی پگ استان مانیتوبا، تمهیداتی برای این پناهجویان ترتیب داده است تا بتوانند از یکی مهارت های اصلی شان که کشاورزی و زراعت است استفاده کنند تا هم در کانادا سریع تر مستقر شوند و هم از طریق مهارت ویژه ای که دارند به اقتصاد خانواده کمک کنند.

این برنامه ی کشاورزی باعث شده است که این پناهجویان در کانادا احساس غربت نکنند و عادت های خانه شان را در کانادا پیاده کنند. این انجمن تاکنون اسپانسر بسیاری از خانواده های ایزدی شده و آنها را به کانادا اورده است. برنامه ی کشاورزی موجب همبستگی این خانواده ها شده است و به گفته ی تنی چند از ایشان کانادا را به خانه شان تبدیل کرده است.

کمک های مالی دولت کانادا به خانواده های پناهجو بعد از یک سال تمام می شود. انجمن Operation Ezra می گوید که این خانواده ها بعد از این مدت نیاز دارند تا غذا و مایحتاج خود را تامین کنند و این برنامه ی کشاورزی کمک بزرگی به آنها بوده است.

هم اکنون ۵۰ خانواده ی ایزدی در این شهر به کشاورزی مشغولند و پیش بینی می شود که این برنامه در آینده ی نزدیک گسترده تر شده و افراد بیشتری را به خودش جلب کند.