شهروند- براساس آمارهای منتشر شده و گزارشات دولتی، در استان انتاریو کانادا حدود ۳۰ درصد تفاوت میزان دستمزد بین زنان و مردان شاغل در یک بخش و با وظایف یکسان کاری وجود دارد. این میزان تفاوت در پرداخت اصلا عادلانه نیست و دولت لیبرال انتاریو می خواهد با اجرای طرحی که درصورت تصویب آن از ژانویه سال ۲۰۱۹ اجرایی می شود، میزان این تفاوت در دستمزد را به حداقل برساند.

این طرح که توسط خانم کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، در اوایل هفته ی جاری مطرح شد کمپانی های بزرگ، اعم از خصوصی و دولتی، را مجبور می کند که میزان حقوق و مزایای کاری را در هنگام جذب نیرو و در آگهی های استخدام اعلام کنند و همچنین این الزام را برای آنها ایجاد می کند که به دولت انتاریو گزارش دهند که به هر کارمندی، فارغ از جنسیت، برای شغل های مختلف چقدر پرداخت می کنند. قرار است تا سازمان هایی که از این قانون تبعیت نکنند جریمه شوند. بسیاری از مخالفان دولت لیبرال می گویند که دیگر برای اجرایی کردن چنین برنامه هایی دیر شده است و عنوان کردن این برنامه تنها برای گرم کردن بازار تبلیغات پیش رو دولت در سال ۲۰۱۸ است، اما خانم کاتلین وین عزم این را دارد که با کمک بودجه ای ۵۰ میلیون دلاری و در طی سه سال به این عدم هماهنگی پرداخت بین زنان و مردان در این استان پایان دهد و حتی اگر تبلیغات انتخاباتی هم باشد سود آن برای زنانی است که ساکن این استانند. این برنامه از برنامه های مشابه در کشورهایی نظیر استرالیا و انگلستان الهام گرفته است.