بعد از استعفای ژرالد ترامبلی، شهردار مونترال، روز جمعه هفته گذشته Gilles Vaillancourt  شهرداری که به مدت ۲۳ سال گرداندن امور شهری لاوال ، سومین شهر بزرگ کبک را در دست داشت هم بر اثر سیل اتهامات فساد مالی که از مدتها پیش بر او جاری شده بود، با شرکت در یک کنفرانس خبری از مقام خود استعفاء داد.

روز دوشنبه یک هفته پیش از ویلان کوور، بالاخره ژرالد ترامبلی در یک کنفرانس خبری در مونترال از مقام خود به عنوان شهردار دومین شهر بزرگ کانادا استعفا داده بود.

ترامبلی به مدت یازده سال در مقام رهبری حزب شهری «اتحاد مونترال»، شهردار مونترال بود. او تمام اتهامات وارد بر خود را مردود خواند و آنها را نپذیرفت. در آخرین نظرسنجی ها تنها ده درصد ساکنان مونترال از شهردار حمایت می کردند. علاوه بر اکثریت قریب به اتفاق مردم، احزاب کبک و رهبران آن، احزاب شهری مونترال هم در چند ماه اخیر بعد از روشن شدن فسادهای گسترده در ارتباط با شهرداری، ترامبلی و همکاران و اعضای حزب اتحاد مونترال Union of Montreal مصراً خواستار کناره گیری ترامبلی شده بودند. کمیسیون حقیقت یابی قاضی «فرانس شاربانو» با انتشار گزارش های متعدد اعلام کرده که شهردار در ارتباط با امور مالی و بویژه دادن قراردادهای سودآور بزرگ به شرکت های پر نفوذ ساختمان سازی رشوه های زیادی گرفته و شهادت شاهدان اتهامات زیادی را متوجه او می کند. ترامبلی اما در سخنرانی اش خواستار فرصتی شد که به این اتهامات پاسخ بدهد. مردم و دیگر مقامات سیاسی کبک و مونترال اما هیچ علاقه ای به شنیدن دفاعیات ترامبلی ندارند و گفته اند ترامبلی مشروعیت خود را برای اداره شهر از دست داده است. ژیل ویلان کوورهم در هفته های اخیر دفتر کارش در شهرداری لاوال و همینطور خانه اش به وسیله پلیس آرسی ام پی و پلیس استانی کبک به طور کامل بازرسی شده و گفته می شود مدارک و اسنادی دال بر دست داشتن این شهردار قدرتمند لاوال در فسادهای گسترده مالی در ارتباط با قرارداد با شرکت های ساختمانی به دست آمده است. از سوی دیگر کمیسیون مسئول بررسی فساد دستگاه های دولتی کبک، کمیسیون خانم قاضی”فرانس شاربانو” با توجه به شهادت چند شاهد کلیدی اتهاماتی را به “ژیل ویلان کوور” وارد آورده است. “ویلان کوور”هم مانند همتایش ترامبلی در سخنرانی خود این اتهامات را مردود خواند و اعلام کرد در تمام مدت ۲۳سالی که شهردار لاوال بوده همیشه در تلاش انجام کارهای مفید و موثر برای این شهر بوده است. مردم، رهبران سازمان های شهری و احزاب کبک مدت ها منتظر استعفای شهردار لاوال هم بوده اند و از آن استقبال کرده اند.