شهروند- رژه ی غرور تورنتو روز یک شنبه با شور و حرارت بسیار و با حضور جاستین ترودو نخست وزیر کانادا برگزار شد. سازمان برگزار کننده رژه ی غرور تورنتو در بیانیه ی سپاسگزاری از زمین که به بهانه ی یادکردن از بومیان کانادا و به هدف “حقیقت و صلح جویی” در تمام مراسم رسمی خوانده می شود ، اشتباهی مرتکب شد که به خاطر آن یک روز بعد از انجام رژه از بومیان کانادا عذرخواهی کرد.

در این بیانیه از هیچ گروهی از بومیان که تورنتو به آنها تعلق داشته است یاد نشد و تنها عنوان شد که زمین از آن همه ی ماست و باید با آن رابطه ی درستی برقرار کنیم و گرامی اش بداریم.

این بیانیه واکنش های سریع و متفاوتی را در دنیای مجازی به دنبال داشت و بسیاری از این که مانند دیگر بیانیه ها نامی از بومیان کانادا در آن برده نشده است شکایت کردند.

معترضان در دنیای مجازی گفتند که رژه ی غرور تورنتو در آوردن نام بومیانی که ما در زمینشان این مراسم را جشن می گیریم بسیار کوتاهی کرده است.

قبل از عذرخواهی، رژه ی غرور تورنتو اعلام کرد که این بیانیه اتفاقا توسط یک فرد بومی نوشته شده است که باعث واکنش های بیشتری شد و در نهایت سازمان برگزار کننده ی رژه را وادار کرد که از تمام کسانی که از این موضوع رنجیده بودند و بومیان عذرخواهی کند.