شهروند- کپسول فضایی سویوز (Soyuz) که فضانورد کانادایی، دیوید سنت جکز (David Saint-Jacques) را با یک فضانورد روس و یک فضانورد آمریکایی به همراه داشت دوشنبه شب به زمین بازگشت.

سنت جکز ۲۰۴ روز را در فضا سپری کرد و به این لحاظ در میان فضانوردان کانادایی رکورددار سفر فضایی است. فضانورد قبل از او، باب ترسک (Bob Thirsk) در سال ۲۰۰۹ برای مدت ۱۸۷ روز برای یک ماموریت به فضا رفت و به وسیله ی همین نوع کپسول به زمین بازگشت. ترسک در توصیف سفر بازگشت به زمین به وسیله ای این کپسول می گوید که انگار سوار بشکه ای شده باشیم بر روی آبشار نیاگارا و با سرعت به سمت پایین بیاییم و در عین پایین آمدن دمای این بشکه به سرعت بالا برود. سویوز بر روی خاک قزاقستان به زمین نشست.

این کپسول از یک تکنولوژی ۶۰ ساله برای بردن و آوردن فضانوردان به فضا استفاده می کند. زمان بازگشت به زمین به وسیله ی این کپسول شش ساعت و نیم است. در هنگام فرود این کپسول ۲۰۰ نفر از مردم برای تماشا حضور داشتند. به گزارش ناسا هرسه فضانورد در صحت و سلامت کامل هستند و ماموریت به درستی و کامل انجام شده است.