شهروند- جولین پروت (Julien Perrotte)، مرد اهل مونترال، معادل ۸۰۰ دلار سکه دارد که در طی سالیان آنها را جمع آوری کرده و در دسته های مرتبی دسته بندی کرده است. مشکل این جاست که جولین نمی تواند سکه هایش را با پول نقد تعویض کند و بانک او در مونترال که یکی از شعبه های بانک Laurentian است می گوید که نمی تواند این سکه ها را به حسابش واریز کند.

بهترین پیشنهاد متصدی بانک به جولین این است که به مغازه ها برود و از آنها بخواهد که پولش را با پول کاغذی تعویض کنند. کاری که به نظر جولین مسخره است و او زمان انجام چنین کاری را ندارد. به گفته ی متصدی بانک Laurentian این قانون تازه است و بانک براساس این قانون اجازه ندارد سکه از مردم قبول کرده و به حسابشان واریز کند.

جولین پروت ۱۵ سال است که مشتری این بانک است. بسیاری از بانک ها همچنان سکه از مردم قبول می کنند اما هر بانکی می تواند مقرراتش را خودش تعیین کرده و تغییر دهد. بسیاری از بانک های کانادا به سمت الکترونیکی شدن می روند و در آینده ای نزدیک ممکن است حتی پول غذایی مانند آنچه امروز می بینیم در دسترس و در گردش نباشد.