شهروند- پنج کرگردن سیاه شرقی در خطر انقراض از باغ وحش های اروپایی به اقامت گاه حفاظت شده ی طبیعی شان، پارک ملی آکاگرا (Akagera ) در روآندا (Rwanda) منتقل شدند. دوتا از این کرگدن ها مرد و سه تای دیگرشان زن هستند و پیش بینی می شود که زندگی در این مکان طبیعی حفاظت شده به تولید مثل و ازدیاد جمعیت این گونه ی کرگدن سیاه شرقی کمک کند.

به گفته ی اتحادیه ی بین المللی حفاظت از طبیعت، تنها ۱۰۰۰ تا از این کرگدن ها در دنیا وجود دارد و این حیوانات به شدت در خطر انقراض قرار دارند. این پنج تا کرگدن سیاه شرقی به تعدادی دیگر از این کرگدن ها که در سال ۲۰۱۷ به پارک ملی آکاگرا فرستاده شدند اضافه می شوند و جمعیت آنها را افزایش می دهند. جمع آوری این گونه ی حیوانی از باغ وحش های اروپا و فرستادنشان به رواندا قدمی بسیار اساسی و بزرگ در راه حفظ و افزایش این نوع کرگدن است.

این پنج کرگدن در باغ وحش به دنیا آمده و بزرگ شده اند و تمهیدات فراوانی برای کاهش استرس سفر برای آنها در نظر گرفته شده است. بسیاری از این کرگدن های سیاه توسط شکارچیان غیرقانونی و قاچاقچیان حیوان کشته می شوند و عاج آنها به قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد.