در پی اقدامهای کنشگران ایرانی- کانادایی، کنگره ایرانیان کانادا  که از اعلام شمار اعضا و مشخصات آنان خودداری می کرد با صدور حکم دادگاه ناچار شد تعداد اعضای خود را اعلام کند. بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی کنگره این نهاد  تنها ۹۱ عضو دارد!

حکم دادگاه در عین حال به شاکیان این اجازه را می دهد که به مشخصات اعضای کنگره دسترسی داشته باشند. شکایت از کنگره  همچنان در جریان است.