خبرگزارى هرانا ـ حسین على محمدى و طاها کرمانى، دو فعال مدنى شهر تبریز، هر کدام به ١٣ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش هرانا،٢٢ اردیبهشت ماه، شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، طى حکمى آقاى حسین على محمدى و طاها کرمانى را به اتهام توهین به مقدسات اسلامى و تحریق اموال عمومى به قصد مقابله با حکومت اسلامى، به ده سال حبس در مرحله بدوى محکوم کردhosein-ali-mohammadi-taha-kermani-.

در دادنامه صادره از سوى دادگاه، دلیل اتهام توهین به مقدسات، وجود کلمه ى الله بر روى پرچم جمهورى اسلامى عنوان شده است که علیرغم انکار و رد آن از سوی متهمین، بنابر ادعای مندرج در دادنامه، از سوی این دو فعال مدنی سوزانده شده است.

این دو فعال مدنى پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبرى، به دلیل نشر مطلبى در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوى شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

طاها کرمانى، فعال مدنى، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویى، به زندان تبریز منتقل شد، وى ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانى آزاد شد.

حسین على محمدى نیز که به همراه آقاى طاها کرمانى و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وى هم اکنون در بند ١٢ زندان مرکزى تبریز نگهدارى مى شود.