شهروند- علی شریفیان: روز یکشنبه بار دیگر بهای الکتریسته اکثر مشترکین برق بسته به ساعت مصرف آنها بین سه دهم تا یک و چهار دهم سنت افزایش یافت.

این نرخ شامل اکثر خانه ها و تجارت های کوچک می شود و دنباله یک سری افزایش قیمت مصرف برق مرحله به مرحله ای است که از سال ۲۰۰۸ شروع شده استontario-hydro-rates.

بهای برق مصرفی انتاریو در سال ۲۰۱۲ به میزان ۹ و ۹ دهم سنت به ازای هر کیلو وات بود. بویژه از زمانی که پنج سال پیش «کنتورهای هوشمند» وصل شده اند، قیمت الکتریسیته در انتاریو با ریتم سریعتری افزایش یافته است.

قیمت برق مصرفی در انتاریو در ساعات بامدادی زمستان و شب ها و تابستان در ساعات گرم بعدازظهر بیشتر از زمان های دیگر است.