شهرام تابع محمدی یکی ازکوشندگان فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانیان کانادا و نیز از اعضای تحریریه شهروند امروز در پی ارسال یک پیغام، تهدید به مرگ شد. شهرام تابع محمدی در صفحه فیس بوک خود نوشته است که از چند ماه پیش پیام هایی این چنینی را دریافت می کرده است.

از راست: شهرام تابع محمدی- محمد تاج دولتی

این دومین تهدید به مرگ روزنامه‌ نگاران در دو روز گذشته بوده که در رسانه های اجتماعی اعلام شده است. پیش تر نیز محمد تاج‌دولتی روزنامه نگار (سایت پرژن میرر) در صفحه فیسبوکش از یک پیغام تهدید آمیز خبر داده بود.