شهروند- چارلی و ماسکوا، توله خرس های ۱۶ ماهه ی اهل آلبرتا، در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ در دو منطقه ی جدا از هم در آلبرتا در دامان طبیعت رها شدند. این دو توله خرس در سال ۲۰۱۸ به دلیل اینکه کمبود وزن داشتند توسط موسسه ی زیست شناسی Cochrane تحت مراقبت قرار گرفتند و بعد از اطمینان از سلامت جسمی قرار شد در زمستان به دل طبیعت بازگردند. اما به دلیل آب و هوای بسیار بد و سرد این بازگشت با تعویق انجام شد.

چارلی یکی از این توله خرس ها ۱۲ روز بعد از بازگشت به طبیعت به دلیل نزدیک شدن به انسان ها و رفتار ناهنجار به ضرب گلوله کشته شده است. محققان این موسسه می گویند خرسها وقتی به انسان نزدیک می شوند که به دلیل کمبود غذا، فکر میکنند انسان ها منبع غذایی مناسبی برایشان هستند.

به گفته ی این مرکز تحقیقاتی خرس هایی که در زمستان به دل طبیعت بازمی گردند شانس بیشتری برای زنده ماندن و تهیه غذای خود دارند. اگرچه فرد ضارب در این اتفاق مقصر نیست بررسی ها برای دلیل کشته شدن و نزدیکی چارلی به انسان ها ادامه دارد.

ماسکوا در سلامت کامل است و رفتارها و حرکاتش توسط محققان بررسی و مانیتور می شود. او تا کنون رفتار ناشایستی از خودش نشان نداده است و به انسان ها نزدیک نشده است.