شهروند- شاهدخت هیا، دختر پادشاه سابق اردن و ششمین همسر شیخ محمد دوبی، چندی پیش به آلمان گریخت. او در توضیح فرارش اعلام کرد که از ترس جانش به اروپا گریخته است و بیم این را دارد که توسط ماموران شیخ محمد دستگیر شده و به دوبی بازگردانده شود.

ظاهرا شاهدخت هیا از فرار دختر شیخ محمد، لطیفه، که سال گذشته اتفاق افتاد مسایلی را می داند که برایش دردسر ایجاد کرده است. در خبری تازه گفته می شود که شاهدخت هیا هم اکنون ساکن خانه ای در لندن است و می گوید می خواهد اقامت انگلستان را دریافت کند. شاهدخت هیا در انگلستان درس خوانده است و از معاشران نزدیک خاندان سلطنتی بریتانیاست.

ممکن است دوبی به صورت رسمی خواستار استرداد شاهدخت هیا شود که در این صورت شاید به نزاع سیاسی بین کشورها بینجامد. دوبی و انگلستان رابطه ی بسیار خوب و نزدیکی با یکدیگر دارند. شاهدخت هیا می گوید که می خواهد از شیخ محمد دوبی طلاق بگیرد و برای این کار از سیستم قانونی در انگلستان تقاضای کمک کرده است. شاهدخت هیا ششمین زن شیخ دوبی است. او از تمام زنهایش ۲۳ فرزند دارد.