شهروند- علیرغم وضعیت اقتصادی خوب کانادا، نتایج یک نظر سنجی جدی نشان می دهد که کانادایی ها بیش از گذشته نگران مخارج زندگی و موقعیت کاری شان هستند. اقتصاددانان کانادایی می گویند که کانادا به لحاظ اقتصادی قوی است و نسبت به همین موقع در سال ۲۰۱۸، وضعیت بهتری داریم. ولی نتایج سرشماری نشان می دهد که حدود ۳۲ درصد کانادایی ها نگران مخارج پایه ی زندگی مانند خوراک و پوشاک و آب و برق هستند.

علاوه بر مخارج پایه ی زندگی، اهالی تورنتو و ونکوور با بحران قیمت خانه دست و پنجه نرم می کنند و برای بسیاری از نسل جوان خرید خانه چالش بسیار بزرگی به حساب می آید. از دیگر هزینه هایی که به شدت خانواده هارا نگران میکند هزینه ی نگهداری از فرزندان است. در این سرشماری حدود ۱۳ درصد از کانادایی ها گفته اند که نمی توانند مخارج خود را تامین کنند و حدود ۷۰ درصد اعتقاد دارند که با این که در نهایت مخارج تامین می شود اما همیشه نگرانند و باید به دقت به هزینه ها و مخارج شان فکر کنند و برای آنها برنامه ریزی کنند.

به لحاظ بازار کار، کانادا در وضعیت مطلوبی است و گفته می شود که طی ۱۲ ماه گذشته حدود نیم میلیون موقعیت شغلی ایجاد شده است که خبر بسیار خوبی است. ولی این که افرادی که وارد این مشاغل می شوند تا چه اندازه می توانند از عهده ی مخارج اصلی زندگی شان بربیایند سئوالی است که پاسخش نیاز به بررسی دقیق و مستمر دارد.