روزآنلاین: به دنبال اعلام اعتصاب غذای مجید توکلی، دانشجوی دربند دانشگاه پلی تکنیک که در پی انتقال به سلول انفرادی، از روز دوم خرداد شروع شده، مادر وی هم در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب غذای خود داد و گفت: “از روزی که مجید اعتصاب غذا را شروع کرده، من هم اعتصاب غذا کرده ام و هیچ غذایی نخورده ام. تا زمانی هم که خبری از پسرم به من نرسد و صدای پسرم را نشنوم، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد.”

علی توکلی، برادر مجید توکلی، در مورد وضعیت برادرش به “روز” می گوید: “مجید از دوم خرداد اعتصاب غذای خشک خود را شروع کرده است. آن طور که یکی از دوستان مجید گفته او سرفه های بسیار شدیدی می کند و آب هم نمی خورد. مجید متاسفانه به بیماری ریوی دچار شده است. دلیل بیماری ریوی مجید هم چیزی نیست، جز مدت زمان طولانی نگهداری او در سلول انفرادی که از ۱۶ آذر ـ روز نخست بازداشت مجید ـ شروع و تا اواخر فروردین ماه نیز طول کشیده است. مجید زمانی که در بند ۲۴۰ بود هم مدام به بهداری زندان مراجعه و دارو مصرف می کرد.”

مجید توکلی اعلام کرده است تا زمان بازگشت به بند عمومی اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.

در همین حال مادر مجید توکلی نیز به “روز” می گوید: “خیلی ها با منزل ما تماس میگیرند و به من دلداری می دهند. واقعا خوشحالم که مجید من تنها نیست،گرچه مجید من در زندان است، اما خوشحالم که می بینم فرزندان من و خواهران و برادران مجید آزاد هستند و راه او را ادامه می دهند.”

مادر مجید توکلی در ادامه می گوید: “فقط به صدای مجید گوش می دهم که مثل همیشه می خندد و می گوید مادر نگران نباش من همین روزها به خانه بر می گردم و به من روحیه می دهد. به صدای مجید گوش می دهم تا آرام شوم و درمانی باشد بر دردهایم.”

انتقال مجید توکلی به سلول انفرادی در پی آن صورت گرفت که هنگام حضور دادستان تهران در زندان اوین، توکلی به سخنان وی اعتراض کرد و به همین دلیل به سلول انفرادی منتقل شد.

دادستان تهران در این دیدار ابتدا به زندانیان وعده مرخصی نامحدود داد و سپس از آن ها سئوالاتی درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین نظرشان درباره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پرسید. توکلی در این دیدار ضمن پافشاری بر مواضع قبلی خود، به سخنان دادستان تهران اعتراض کرد.