شهروند- کانادا یکی از کشورهای پیشتاز جهان در از بین بردن تابوهای جنسیتی است و به این لحاظ کشور امنی برای افرادی است که نمی توانند جنسیت خود را با عناوین مرد و یا زن مشخص کنند.

در میان استان های کانادا، نوااسکوشیا یک قدم به شکستن تابوهای جنسیتی نزدیک تر می شود. به تازگی یکی از مقامات این استان اعلام کرد که از این به بعد کسانی که تمایل داشته باشند می توانند در کارتهای شناسایی خود به جای به کار بردن علائم  F و M به جای زن و مرد از علامت X استفاده کنند و یا اصلا جنسیت خود را با هیچ علامتی عنوان نکنند. بر همین اساس کارت های شناسایی عکس دار بر این مبنا صادر خواهد شد و افراد متعلق به جامعه ی LGBTQ+ می توانند از این مزیت استفاده کرده و دیگر نگران قرارگرفتن در گروه هایی که متعلق به آنها نیستند نباشند.

در چندین مرکز خرید در کانادا هم اکنون توالت های عمومی متعلق یه تمام جنسیت هاست و این افراد می توانند به راحتی از آنها استفاده کرده و نگران تبعیض های جنسیتی نباشند.

کانادا در میان کشورهای جهان به عدم تبعیض جنسیتی بسیار پایبند است و این مهم در مراسم عمومی و قوانین شرکت های بزرگ به وضوح مشاهده می شود.