شهروند- درخت زبان گنجشک ۶۰ درصد درختان شهر ادمنتون را تشکیل می دهد. مردم شهر ادمنتون این روزها نگران ملخ سبز هستند که آفت جدی این شهر به شمار می رود و غذای مورد علاقه اش درختان زبان گنجشک است.

این ملخ سبز زمردی در سراسر آمریکای شمالی زیاد شده است و وقتی به درختان یک شهر حمله می کند تا ده سال به درختان آن شهر آسیب می زند و آنها را از بین می برد.

این ملخ بومی آسیای شرقی است و به احتمال زیاد به وسیله ی کشتی به کانادا آمده است. اگرچه این ملخ سبزرنگ در اقامت گاه اصلی اش خطری ندارد، اما در امریکای شمالی غذای خود را یافته است و از این طریق به درختان آسیب جدی می زند.

این ملخ برای اولین بار در ویندزور انتاریو در سال ۲۰۰۲ پیدا شد. این حشرات می توانند بدون بروز نشانه ای برای مدت ۲ سال در زیر درختان زبان گنجشک زندگی کنند و زمانی آشکار می شوند که دیگر زمان گذشته است و درخت از بین رفته است. چوب درختان زبان گنجشک برای شومینه و سوزاندن استفاده می شود و ممکن است این آفت از طریق انتقال چوب به دیگر مناطق کانادا نیز منتقل گردد. شهرداری ادمنتون از مردم خواسته است در صورت مشاهده ی درخت آسیب دیده فورا به شهرداری گزارش دهند. گفته میش ود که میلیون ها دلار برای جبران خسارت وارد شده به درختان لازم است.