شهروند- روز دوشنبه ، پسری ۱۲ ساله برای مدت ۲۰ دقیقه در گاوصندوق اسلحه در فروشگاه Peavey Marts در شهر ساسکاتون گیر کرد.

مدیر بخش امور مشتری ها در این فروشگاه می گوید، مشاهدات حاکی از آن است که پسر ۱۲ ساله وارد گاو صندوق شده است و یکی از همراهانش در گاو صندوق را به روی او بسته است. تلاش افراد حاضر برای باز کردن در گاوصندوق و استفاده از رمز عبور اشتباه باعث شد که در قفل شده و باز نشود.

حوالی ساعت یک بعد از ظهر ماموران آتش نشانی به محل فراخوانده شدند و بعد از تلاش بسیار موفق شدند با بریدن در آهنی گاو صندوق پسر ۱۲ ساله را نجات دهند. به دلیل وقوع این حادثه که در نوع خود بی سابقه است فروشگاه Peavey Marts سیاست های خود را برای بستن و باز کردن در گاو صندوق در سراسر کانادا به سرعت تغییر داد تا کسی در گاو صندوق گرفتار نشود. این پسر ۱۲ ساله خوشبختانه از این حادثه هیچ آسیبی ندیده است.