شهروند- زویی، سگ زنده یاب مهربان اهل انتاریو، در ۹۰ دقیقه موفق شد تا موقعیت جغرافیایی دو دختر نوجوان ۱۶ ساله را که در پارک آلگانکویین گم شده بودند، تشخیص دهد و از این طریق جانشان را نجات دهد.

این دو دختر نوجوان از روز پنج شنبه، برای مدت سه روز، در منقطه ای از پارک چادر زده بودند و از گروهشان جا مانده بودند. زویی دو سال و نیمه که از نژاد لابرادور است تنها دقایقی بعد از گشت زدن در منطقه توانست از طریق شامه ی بسیار قوی مکان این دو دختر را ردیابی کند و به نیروی پلیس کمک کند تا رد این دو نوجوان را بزنند و روز دوشنبه آنها را نجات دهند. برای نجات و ردیابی این دو دختر چهار گروه متفاوت تشکیل شده بودند و سعی داشتند تا با عبور از مسیرهای پیاده روی این دختران را پیدا کنند.

به گفته ی یکی از مقامات، در طی این مسیر زویی به ناگهان هیجان زده شد و در یکی از مسیرها شروع به دویدن کرد. بعد از دنبال کردن زویی این افراد به مکان دو دختر نوجوان رسیدند و توانستند در صحت و سلامت این دو دختر را به خانه بازگردانند. سگ های نژاد لابرادور شامه ی بسیار قوی دارند و تمایل زیادی به دوست پیدا کردن دارند. تمایل زویی برای دوست یابی این بار نتیجه ی بسیار لذت بخشی داشت.