شهروند- دانشمندان کانادایی در تحقیقات اخیر خود بر روی دریاچه ی Hazen در جزیره ی Ellesmere در نزدیکی قطب شمال به نتایجی دست یافته اند که دانستن آنها نه تنها ضروری بلکه حیاتی است. این تحقیقات نشان می دهد که تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره ی زمین بسیای سریع تر از آنچه می پنداشتیم در حال اتفاق افتادن است و حتی یک درجه گرم تر شدن می تواند اثرات جبران ناپذیر و غیر قابل برگشتی به دنبال داشته باشد.

این گرمایش، حتی اندک، باعث شده است که پوشش گیاهی و گونه های حیوانی بسیار سریع تر از آنچه پیش بینی شده بود تغییر کند، سرعت آب شدن یخها و از بین رفتن یخچال های طبیعی بسیار بیشتر از محاسبات علمی است و افزایش رسوبات نیز بیشتر شده است.

مناطق مختلف قطب شمال واکنش های متفاوتی نسبت به گرم شدن کره ی زمین نشان می دهند ولی در کل، یافته ها حاکی از آن است که اکو سیستم قطب شمال مانند آنچه می پنداشتیم در مقابل تغییرات آب و هوایی تطبیق پذیر نیست و کوچک ترین تغییر ممکن است واکنش های بسیار بزرگ و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

کره ی زمین در خطر است بیایید به فکر آن باشیم تا نسلی نباشیم که علاوه بر انواع و اقسام جنگ و فجایع بشری، مادرمان زمین را نیز از بین ببریم. شاید به نظر بیاید از دستان کوچک ما کاری چنین بزرگ ساخته نیست اما یادمان باشد که هربار که پلاستیکی را به طبیعت پرتاب می کنیم و یا بی تفاوت به مصرف گوشت تولید فله ای و انبوه، رد می شویم و دمی خوشی را به آسایش مادرمان زمین ترجیح می دهیم در حال کشتن خاکی هستیم که بر روی آن حرکت می کنیم. بیاییم کمی مسئول زمین باشیم و دست از خودخواهی برداریم.