شهروند- نیک ماجور، ۲۱ ساله و اهل استان بریتیش کلمبیا، روز شنبه بر اثر بیماری هاری که از تماس با یک خفاش به او منتقل شده بود جان خود را از دست داد!

در اواسط ماه می، نیک برای تفریح بیرون رفته بود که در روشنایی روز با یک خفاش برخورد کرد. این خفاش که به دست نیک اصابت کرده بود زخم کوچکی در دست وی به جا گذاشت. نیک مانند بسیاری از افراد که خراش ساده ی ناشی از برخورد با خفاش را ندیده می گیرند این زخم کوچک را جدی نگرفت و زمانی متوجه خطر آن شد که کار از کار گذشته بود. شش هفته بعد از این حادثه، عوارض بیماری هاری در نیک بروز کرد که در نهایت منجر به مرگ او در روز یکشنبه شد.

نیک یک مربی معروف ورزش های رزمی در شهر محل اقامتش، پارکس ویل، بود و بسیاری از افراد شهر او را بسیار دوست داشتند. بسیاری از شهروندان این شهر کوچک از مرگ او ابراز ناراحتی و تأسف کرده اند. به گفته ی مقامات بهداشتی و دکترهای معالج نیک، هرگونه تماس با خفاش، حتی یک خراش کوچک، باید جدی قلمداد شده و بعد از آن حتما افراد باید به پزشک مراجعه نمایند تا از طریق واکسن جلوی پیشروی بیماری هاری و عواقب ناخوش آیند آن گرفته شود.