شهروند- روز سه شنبه چهلمین نشست سران بومیان کانادا در شهر فردریکتون استان نیوبرانزویک شروع شد. در ابتدای این نشست اعلام شد که نجات کره ی زمین و مبارزه با گرمایش و آلودگی های زیست محیطی باید در رأس امور و اولویت باشد. به گفته ی یکی از این سران، از بیست سال پیش تاکنون کره ی زمین به لحاظ آب و هوایی در حالت اضطرار است و باید تا سال ۲۰۵۰ دمای کره ی زمین به میزان ۱.۵ درجه ی سانتی گراد کاهش یابد و میزان تولید گازهای گلخانه ای به صفر تمایل کند.

این افراد می گویند که باید دولت فدرال کانادا مسایل محیط زیستی را جدی تر بگیرد و آن را در رأس امور قرار دهد. بنابرگزارش جدیدی که به تازگی منتشر شده است سرعت گرمایش زمین و آب شدن یخ ها در نواحی شمالی کانادا ۳ برابر حالت پیش بینی شده است!

این نشست برای مدت سه روز ادامه خواهد داشت و سران مردمان بومی کانادا این فرصت را دارند که به طرح مسایل و مشکلاتی که جوامع بومی کانادا با آنها دست و پنجه نرم می کند بپردازند و برای آنها دنبال راه حل مناسب باشند.