شهروند- مرسدس نام سگی است که راه درازی را از بانکوک به اتاوا آمده است تا عمل جراحی زیبایی انجام دهد. دلیل نامگذاری مرسدس، ماشین مرسدس صاحبش است که او را مدتی پیش در بانکوک به حال خودش رها کرد. رستوران دارانی که این سگ را در خیابان پیدا کردند برای این که او را از گشنگی نجات دهند بیش از میزان لازم بدنش به وی غذا دادند تا جایی که مرسدس دچار چاقی مفرط شد. مرسدس حدودا پنج ساله است و سگی به سن و نژاد او باید نهایت ۱۸ کیلوگرم باشد اما مرسدس به دلیل دوستی خاله خرسه صاحبانش ۵۴ کیلوگرم وزن دارد و نمی تواند راه برود.

یکی از طرفداران حقوق حیوانات برای مدت کوتاهی از مرسدس نگهداری کرده است و او در این مدت ۲۷ کیلو وزن از دست داده است. اما مشکل مرسدس تنها چربی اضافه نیست. به دلیل چاقی زیاد پوست مرسدس کش آمده است و این افزایش پوست باعث بسیاری بیماری های پوستی و زخم شده. گروهی از طرفداران حقوق حیوانات در کانادا موفق شدند که با جمع آوری کمک هزینه ی نقدی به میزان ۱۰ هزار دلار مرسدس را به کانادا بیاورند. قرار است مرسدس در اتاوا مورد عمل جراحی زیبایی قرار بگیرد و بعد از آن به بانکوک برنخواهد گشت.